MVO

De kwaliteit van de samenleving, waar wij als mensen een bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu, is een verweven onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van Booster IT Consultancy.

Onze kernwaarden:

People

  • Wij sponsoren sportieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Golftoernooi "Het Westland Open";
  • Onze medewerkers hebben continu aandacht voor het privacyaspect van de door hen gebruikte data;
  • Onze medewerkers zijn actief als vrijwilliger bij bijvoorbeeld verenigingen of stichtingen.

Planet

  • Wij adviseren onze opdrachtgevers zo veel als mogelijk duurzame oplossingen;
  • Onze medewerkers gebruiken passend vervoer voor elke opdracht, waaronder het gebruik van een fiets, NS-businesscard, en/of een elektrische/plug-in hybride auto inclusief laadpas (100% groene stroom);
  • Onze medewerkers gebruiken zo veel als mogelijk een "paperless office", waarbij het papierverbruik wordt geminimaliseerd.

Profit

  • Wij werken zoveel als mogelijk met lokale partners bij onze opdrachtgevers;
  • Onze medewerkers maken gebruik van "Het Nieuwe Werken" concepten, waarmee transportkosten zoveel als mogelijk worden gereduceerd.

Contactgegevens

Bezoekadres (op afspraak)
Booster IT Consultancy
Gevestigd in Dutch Innovation Factory
Bleiswijkseweg 37
2712 PB Zoetermeer
   +31 (0)10 - 3007 827