Management

Business Booster

Het managen van IT-organisaties en IT-personeel vereist steeds meer specfieke IT-expertise. Booster IT Consultancy ondersteunt managementteams en het technisch personeel door middel van fieldmanagement en interim management. Indien de zichtbaarheid van managementbegeleiding in specifieke situaties onwenselijk is, is het mogelijk om de manager te ondersteunen door middel van schaduwmanagement.

Fieldmanagement

Voor het technisch personeel binnen de IT-organisatie is ondersteuning bij verdere professionalisering noodzakelijk. IT-managers hebben niet altijd de mogelijkheid om het personeel op een juiste manier te ondersteunen in het ontwikkelen van zowel technische als niet-technische vaardigheden.

De fieldmanagers van Booster IT Consultancy zijn in staat om technisch personeel, zoals systeem- en applicatiebeheerders, te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van hun vaardigheden, zoals het gezamenlijk opstellen van een persoonlijk opleidingsplan (PoP), met hierin de juiste mix van de benodigde technische en niet-technische vaardigheden voor de specifieke medewerker. Natuurlijk worden groeimogelijkheden voor de medewerker hierbij niet uit het oog verloren.

Hiernaast zijn onze fieldmanagers in staat om "on the job" als coach voor technisch personeel te fungeren, waarbij tijdens het uitvoeren van werkzaamheden het personeelslid wordt ondersteund bij het verder ontwikkelen van zijn of haar capaciteiten. Onze fieldmanagers spreken de taal van het technisch personeel en zijn hiermee de ideale sparringpartner.

Interim Management

De complexiteit bij IT-organisaties neemt, ondanks vernieuwende technologieën zoals "Cloud Computing" en "The Internet Of Things", continu toe. IT-managers van de toekomst dienen steeds meer en meer technisch inhoudelijke kennis van de informatievoorziening te bezitten, terwijl deze managers ook belast zijn met de continuïteit van de dienstverlening, het personeel en de toekomst van de IT-organisatie.

De interim managers van Booster IT Consultancy zijn in staat om managementteams te ondersteunen met een combinatie van soft-skills (o.a. communicatievaardigheid, service- en klantgerichtheid) alsmede inhoudelijke technische kennis en IT-branchekennis, waarmee de juiste interne optimalisaties van de IT-organisatie worden gecreëerd.

Schaduwmanagement

IT-managers worden continu belast met dagelijkse bezigheden, zoals de continuïteit van de dienstverlening en het personeel, alsmede de toekomststrategie. Dit vraagt veel capaciteiten van de manager, welke zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie dient te managen. Situaties die door technologische ontwikkelingen met de dag veranderen.

De interim managers van Booster IT Consultancy zijn in staat om IT-managers volledig vanaf de zijkant te begeleiden in hun vakgebied, zowel in acute uitdagingen als in strategie en visie voor de toekomst. Onze interim managers zijn voor deze begeleiding beschikbaar buiten kantoortijd op een door de manager gewenste locatie.

Contactgegevens

Bezoekadres (op afspraak)
Booster IT Consultancy
Gevestigd in Dutch Innovation Factory
Bleiswijkseweg 37
2712 PB Zoetermeer
   +31 (0)10 - 3007 827