De toekomst van Open Source survey 2015

De toekomst van Open Source survey 2015

Het bedrijf North Bridge heeft halverwege mei de publicatie van de jaarlijkse toekomst van Open Source survey gepubliceerd.

Paul Santinelli van North Bridge onderzocht door middel van een survey via 1300 respondenten het huidige gebruik van Open Source binnen organisaties en het toekomstbeeld voor de komende jaren.
Uit de publicatie kwamen onder andere de volgende cijfers:

- 78% van de respondenten zegt dat hun organisatie voor een deel of geheel hun activiteiten baseren op open source software en 66 procent van de respondenten gaf aan dat hun organisatie software maakt voor klanten gebaseerd op open source.
Deze statistiek is bijna verdubbeld sinds 2010, toen 42 procent van de respondenten in het onderzoek aangaven dat ze open source gebruikten bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen hun organisatie of hun IT-omgeving.

- 93% van de respondenten geeft aan dat binnen hun organisatie het gebruik van open source is toegenomen, of in ieder geval gelijk is gebleven in het afgelopen jaar.

- Van de 64% van de organisaties die momenteel deelnemen aan open source projecten - een stijging van 50 procent sinds 2014, verwacht maar liefst 88 procent hun bijdragen aan open source projecten in de komende 2 tot 3 jaar te verhogen.

De volledige publicatie is in te zien via deze link. Meer weten over de toekomst van open source binnen uw organisatie? Neem gerust contact met ons op!

Contact

Booster IT Consultancy