Vijf zakelijke voordelen van open source

Uit een onderzoek uit 2013 naar de toekomst van open source blijkt dat 62% van de ondervraagde operationeel verantwoordelijke managers aangeeft dat de komende vijf jaar meer dan de helft van de software welke ze voor hun organisatie kopen, open source software is. Daarnaast stelt Computerworld dat veel operationeel verantwoordelijke managers niet weten hoe vaak er gebruik wordt gemaakt van open source software binnen hun organisatie.

Vala Afshar, de “Chief Marketing Officer” van netwerkleverancier Extreme Networks had in mei tijdens CXOTalk een gesprek met de technisch directeur van Red Hat, Brian Stevens, welke vijf zakelijke voordelen van open source benoemt:

  1. Klanten willen niet alleen software van hun leverancier, maar een volledige relatie gebaseerd op meerwaarde. Red Hat heeft getracht dit te realiseren door een abonnement aan te bieden voor een product wat werkt, in plaats van alleen de software te verkopen.
  2. Door software via een open source licentiemodel aan te bieden, beperkt de innovatie van de software zich niet tot het bedrijf welke de software maakt, maar wordt de gehele wereld onderdeel van de innovatie.
  3. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat open source software code minder fouten bevat dan software waarvan de broncode niet openbaar beschikbaar is. Samenwerking werkt hier tot een betere beveiliging.
  4. De industrie praat door middel van open source software dezelfde taal, waarbij in het voorbeeld van Brian Stevens met name verwezen naar het OpenStack product.
  5. Verbeterde mogelijkheden tot data analyse. Door het toevoegen van open source software aan de storagelaag in de infrastructuur, kan data op deze storage direct worden geanalyseerd, wat voorkomt dat er volledig gescheiden storagesystemen dienen te worden aangeschaft om data analyse uit te kunnen voeren.

Tot slot geeft Stevens aan dat er een enorme behoefte is aan vaardigheden rond open source, niet beperkt tot technische vaardigheden, maar met name ook tot het begrijpen van het open source model, zodat deze op een juiste manier in uw organisatie kan worden ondergebracht.

Bron: CXOTalk, Huffingtonpost

Contact

Booster IT Consultancy